e-francuski.pl - nauka języka francuskiego, słówka, gramatyka, informacje o Francji.

Strona główna  | Gramatyka  | Słówka  | Cytaty  | Dowcipy  | Forum  | LinkiInne języki:
hiszpański    niemiecki    angielski
Download Forum Forum
Francuskie podcasty
Paryż w kilka dni
** Przewodnik **

Ciekawe miejsca:
** Luwr **
** La Défense **
** Łuk Triumfalny **
** Metro w Paryżu **
** Wieża Eiffla **
Katedra Notre Dame
* Centre Pompidou *
** Sacré-Coeur **
** Menton **
** Monako **
** Nicea **
* Wybrz. Lazurowe *

Mapa Francji Mapa Francji* Certyfikaty z języka francuskiego *
** czteryjezyki.pl **
** Napisz do nas **.: Słówka francuskie :.

Prawo spółek - Droit des sociétés

 • un actionnaire - akcjonariusz
 • un apport - wkład
 • un apport en nature - wkład (o charakterze niepieniężnym)
 • un apport en numéraire - wkład pieniężny
 • apporter - wnosić wkład
 • un apporteur - wnoszący wkład
 • une assemblée - zgromadzenie wspólników
 • un associé - wspólnik
 • un associé gérant - wspólnik zarządzający
 • l'augmentation de capital - podwyższeni kapitału
 • le code de commerce - kodeks handlowy
 • le conseil de surveillance - rada nadzorcza
 • constituer la société - założyć, utworzyć spółkę
 • une créance - wierzytelność
 • créer la société - założyć, utworzyć spółkę
 • la dénomination sociale - nazwa spółki
 • le directoire - zarząd
 • la dissolution d'une société - rozwiązanie spółki
 • la durée de la société - czas trwania spółki
 • la durée indétermine - czas nieokreślony
 • fonder la société - założyć, utworzyć spółkę
 • la forme juridique d'une société - forma prawna spółki
 • le gérant - zarządca, dyrektor
 • le montant du capital social - suma kapitału zakładowego
 • un objet social - cel spółki
 • la part de capital social - udział w kapitale zakładowym spółki
 • une personne morale - osoba prawna
 • président du directoire - prezes zarządu
 • la réduction de capital - obniżenie kapitału
 • le Registre du commerce et des sociétés - rejestr spółek (odpowiednik KRS)tłumaczenie dowolne
 • le siège social - siedziba spółki
 • la société - spółka
 • la société anonyme (par actions) - spółka akcyjna
 • la société civile - spółka cywilna
 • la société en commandite simple - spółka komandytowa
 • la société en commandite par action - spółka komandytowo-akcyjna
 • la société de droit commercial - spółka prawa handlowego
 • la société en nom collectif - spółka jawna
 • la société en parteneriat - spółka partnerska
 • la société à responsabilité limitée (SARL) - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) - jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • la société à responsabilité limitée à un seul associé - jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • la société unipersonnelle - spółka jednoosobowa
 • solidairement - solidarnie
 • le statut - statut (umowa) spółki
 • le surplus - nadwyżka
 • la transformation d'une société - przekształcenie spółki